เครื่องป้อนอัจฉริยะ Panasonic CM/NPM: 8 มม. 12/16 มม. 24/32 มม. 44/56 มม. 72 มม. ต้นฉบับใหม่ พร้อมเซ็นเซอร์ ผลิตปี 2565 พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม หมายเลขซีเรียลต่อเนื่องสต็อกขนาดใหญ่สำหรับการจัดส่งทันที!