แอสเซมบลี SMT Feeders:

TTF R1.0 & R1.2 เวอร์ชัน 8mm Feeder

ไอทีเอฟ ตัวป้อน:8 มม. 12 มม. 16 มม. 24 มม. 32 มม. 44 มม. 56 มม.

ITF2 ตัวป้อนเวอร์ชัน R4.1:8 มม. 12 มม. 16 มม. 24 มม. 32 มม. 44 มม. 56 มม.

ตัวป้อน ITF3: 8 มม. 12 มม. 16 มม. 24 มม. 32 มม. 44 มม. 56 มม.

เราสามารถจัดหาเครื่องป้อนแบบใช้แล้วใหม่หรือแบบเดิมได้และมี Feeder จำนวนมากเกินไปซึ่งไม่ได้แสดงทั้งหมดโปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม!